Заява на переоформлення ліцензії

 Завантажити

Зразок

(примірний)

____________________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

на переоформлення ліцензії

(примірна форма)

Заявник

(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,  робочі телефони)

(для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли

______________________________________________________________________________________________________

виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ________________________________________________________

(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання ___________________________ просить переоформити ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, серії № _________, виданої « ___» _________ 20___ р., строком дії до « __ » ___________ 20 __ р. наказ № ___

(орган, який видав ліцензію)

у зв’язку зі зміною місцезнаходження (назви).

Я ___________________________________________________________________

(для юридичної особи  прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб – назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.07 № 1396, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 43 «Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), а саме:

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- (*) дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;

- оригінал ліцензії з додатком, що переоформлюється.

Заявник

(посада особи, яка склала заяву)                                (підпис)                                              (прізвище, ініціали)

«_____» ___________ 20__ р.

М.П.

Примітка:*заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.